Certyfikat trenera FRIS

Małgorzata Torój ukończyła Szkolenie Certyfikacyjne FRIS® i zdała egzamin w dniu 16 Kwietnia 2016.

michal.janiszek