Kiedy znasz zasoby swoich pracowników, ich talenty i możliwości, wynikające ze stylu myślenia i działania dużo łatwiej jest przydzielać zadania, wiedzieć co jest mocną stroną danej osoby oraz spodziewać się sytuacji trudnych zespołowych wynikających z różnic w stylach myślenia i działania. Z racji tego, że wraz z kursem „Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w zespole?”, możesz w promocyjnej cenie wykonać dla siebie badanie FRIS® postanowiłam Ci przybliżyć, w jaki sposób ja korzystam z niego w moim zespole. Wszystkie podane informacje ujawniane są za zgodą mojego zespołu (wręcz namową J).

Z dumą i wielką radością przedstawiam członków mojego zespołu:

Barbara – w stylu myślenia Badacz, w stylu działania Realista (https://fris.pl/moj-styl-fris/badacz-realista).  

Basia w zespole pełni funkcję (jak sama lubi się określać) wszechogarniacza. Niewiele odbiega to od prawdy, gdyż łączy w działaniu wiele różnych aspektów pracy. Przydzielając zadania Basi biorę pod uwagę przywiązanie Badaczy do szczegółów, sprawnego oceniania sytuacji przez pryzmat potencjalnego ryzyka, podejmowania racjonalnych decyzji. Jako Badacz-Realista Basia lubi ustrukturyzowane zadania i sposoby działania – co w dynamicznej pracy firmy szkoleniowo – coachingowej jest nieraz trudne do osiągnięcia. Perspektywa relacji (Partner) w działaniu pozwala Basi nawiązywać relację z grupą podczas szkoleń. Perspektywa faktów (Zawodnik) natomiast pozwala skupiać się na finalnym efekcie działań i pilnowania realizacji powierzonych zadań w wyznaczonym czasie.

Karolina – w stylu myślenia Zawodnik, w stylu działania Indywidualista (https://fris.pl/moj-styl-fris/zawodnik-indywidualista)

Karolina jest niezastąpiona w szybkich akcjach i bardzo sprawnej pracy. Wynika to z jej predyspozycji Zawodnika, który szybciutko ocenia priorytety działań w oparciu o cel, który chce sprawnie osiągnąć. Nie lubi tracić czasu na zbędne rozmowy lub długie zastanawianie się nad czymś. Lubi szybkie i proste decyzje. Dzięki perspektywie idei (Wizjoner) wspiera w kreowaniu pomysłów na nowe działania. Nakręcamy się wzajemnie w wizjach. Część struktur (Badacz) pozwala organizować działania tak, by mieć pewność wykonania ich na czas. W związku z jej perspektywą faktów (Zawodnik) często podczas spotkań zespołowych pilnuje byśmy efektywnie wykorzystywały czas i by cel nie znikał nam z oczu.

Tomasz – w stylu myślenia Badacz, w stylu działania Strateg (https://fris.pl/moj-styl-fris/badacz-strateg).

Kolejny badacz w naszym zespole, jednak o jego istotnej roli w zespole szczególnie świadczy prezentowany styl działania. Tomasz to kopalnia pomysłów i skuteczna analiza danych do podejmowania decyzji biznesowych. Lubi jasno sformułowane zadania i długoterminowe strategie – dzięki czemu wspiera mnie w podejmowaniu biznesowych decyzji. Część wynikająca z koncentracji na perspektywie idei (Wizjoner) pozwala wspólnie zapalać się do nowych projektów, inspiruje swoją energią i pozytywnym nastawieniem na sukces oraz otwartością na nowe możliwości. Zawsze wzmacnia moje pomysły, choćby na pierwszy rzut oka wydawałyby się szalone.

Ewelina – w stylu myślenia – Badacz, w stylu działania – Idealista (https://fris.pl/moj-styl-fris/badacz-idealista).

Ewelina w pełni wykorzystuje wszystkie zasoby Badacza, gdyż uwielbia struktury, tabele, harmonogramy, dokładność wykonywanych zadań. Jak wgryza się w wytyczne – to nie ma drugiej takiej osoby, która by tak wnikliwie i szczegółowo wniknęła we wszystkie zapisy. Dzięki temu mogę czuć się bezpiecznie, że wszystko zostało sprawdzone wielokrotnie. Jednocześnie bardzo dobrze pilnuje, by wszystko co robi miało sens i służyło finalnemu celowi. Podobnie jak Basia ocenia ryzyko i pozwala wyprzedzać różne wątpliwości, by to co opracowujemy w różnego rodzaju projektach strategicznych miało sens i broniło się w działaniu. Idealista wspiera w dążeniu do doskonałości i poszukiwaniu mostów z innymi osobami.

Małgorzata – w stylu myślenia – Partner, w stylu działania – Idealista (https://fris.pl/moj-styl-fris/partner-idealista). 

Jako szef będąc Partnerem skupiam się na relacjach i chcę, by wszystkie działania, które podejmujemy były efektem współpracy całego zespołu. Dlatego w zarządzaniu preferuję partycypacyjny i coachingowy styl przywództwa. Podczas spotkań zespołu zależy mi, by poznawać opinię wszystkich osób, zanim podejmę decyzję. Staram się też w organizacji pracy przydzielać zadania tak, by były z łatwością wykonywane przez poszczególne osoby i bazowały na ich naturalnych zasobach. Mój Idealista również dopomina się o dostarczanie klientom usług i produktów jak najwyższej jakości. Chcę, by klienci dostawali ponadprzeciętne efekty i dużo więcej, niż się spodziewają. W skutecznym działaniu biznesowym wspiera mnie zarówno Partner, Badacz i Wizjoner, gdyż pozwala widzieć wieloaspektowo wszystkie biznesowe sytuacje i analizować je z różnych perspektyw, dzięki czemu w działaniu na rzecz klientów i wskazując priorytety działaniu zespołu staram się uwzględniać jak najszerszy kontekst i powiązania.

Jeśli chcesz działać skutecznie jako lider i wykorzystywać w pełni potencjał Twojego zespołu zachęcam się do wykonania analiz FRIS® dla całego teamu. Dzięki temu będziesz wiedział, jak przydzielać zadania trafniej i adekwatnie do możliwości. Dodatkowo będziesz przewidywał sytuacje trudne i im zapobiegał, a przynajmniej dokładnie rozumiał, dlaczego może iskrzyć pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Będziesz też rozumiał, dlaczego czasami nie możesz porozumieć się z Twoim pracownikiem i znajdziesz klucz do porozumienia.

Zapraszam do zamówienia albo samego badania FRIS® z omówieniem, albo w pakiecie do nowego kursu online „Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w zespole?” (wtedy płacisz wyłącznie za wykonane badania). W jakiejkolwiek formie zamówisz badanie – możesz być pewien, że zaskoczy Cię jego skuteczność i głębokość rozumienia relacji z innymi ludźmi. 

Opracowano na podstawie metodologii FRIS®, www.fris.pl.

Sprawdź swój styl:


Nawiązując do poprzedniego wpisu, w którym poruszaliśmy temat trwałych relacji oraz ,,wolności” Twojej i Twojego partnera/rki, a także wspólnym kreowaniu własnej rzeczywistości w oparciu o wasze indywidualności, zapraszamy do kolejnego kroku w odkrywaniu siebie w związku.

W tworzeniu trwałego związku ważną umiejętnością jest rozumienie partnera/rki oraz tego, że każdy posiada odmienny  system wartości, styl myślenia, działania oraz inny system oczekiwań. Często oczekujemy, że druga osoba będzie mówiła do nas w określony sposób, będzie się zachowywać tak jak tego chcemy oraz myśleć, tak jak my, zgodnie z naszymi przewidywaniami. Wiemy jednak, że byłoby to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe…

Naukowcy od wielu lat zajmują się tematyką związaną ze sposobami myślenia. Jednym ze współczesnych modeli który może pomóc nam lepiej zrozumieć zarówno własny sposób myślenia, jak i drugiej osoby jest MODEL FRIS®.

Nazwa modelu pochodzi od 4 różnych perspektyw patrzenia na świat oraz ludzi zgodnie z opisem na stronie www.fris.pl.

Style myślenia wg FRIS® można zdefiniować następująco:

Perspektywa faktów – ZAWODNIK

Jest to szybka ocena faktów ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu. Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo skutkowych.         

Styl Logiczny charakteryzuje osoby, które mają łatwość w określaniu jednego nadrzędnego celu, potrafią uprościć problem, znajdują jedno proste rozwiązanie, szybko dążą do jego realizacji.

Perspektywa relacji – PARTNER

Styl ten charakteryzuje się intuicyjnym rozpoznawaniem tego, co łączy obiekty, zdarzenia i osoby. Powiązania te są przeważnie bardzo intuicyjnie i osobiste.

Styl Intuicyjny uwzględnia powiązania, patrzy z różnych perspektyw oraz z łatwością dostrzega komunikaty niewerbalne.

Perspektywa idei – WIZJONER

Charakteryzuje się wychodzeniem poza obecny stan rzeczy, spostrzegany jako jedna z dostępnych możliwości. Patrzy na świat z perspektywy idei. Wynika z podważania obecnych zależności i odkrywania nowych.

Styl Lateralny: postrzega problemy globalnie, całościowo, potrafi odkryć różne odmienne alternatywy, jest skłonny do zmiany strategii.

Perspektywa struktur – BADACZ

Styl charakteryzuje się szczegółowym postrzeganiem i analizowaniem istotnych problemów w celu uzyskania wszystkich możliwych rozwiązań. Potrzebuje operowana na bardzo wysokim poziomie szczegółowości, przy uwzględnieniu wszystkich możliwych kryteriów.

Styl Analityczny: Zbiera wszystkie możliwe informacje, kategoryzuje je i stara się optymalnie rozwiązać wszystkie przypadki.


Zgodnie z koncepcją, każdy posiada swoje preferencje co do przetwarzania oraz odbioru informacji, co w znaczny sposób przekłada się na sposób komunikacji. Brak wiedzy na temat różnic międzyludzkich i różnic w sposobach myślenia często prowadzi do konfliktów, nieporozumień oraz rozpadu relacji czy związków partnerskich. Aby tego uniknąć podajemy kilka przykładów, w jaki sposób możemy nauczyć się rozmawiać z osobami o odmiennych stylach myślenia:

Przykładowo: jesteś tzw. ZAWODNIKIEM — oznacza to, że jesteś osobą, która ma łatwość w stawianiu priorytetów, podejmowaniu szybkiego działania realizacji celu, a twój partner/ka jest tzw. BADACZEM, czyli osobą, która potrzebuje dłuższego namysłu zanim podejmie decyzję, analizuje wszystkie możliwe opcje i alternatywy, chcąc mieć pewność, że dokonuje najbardziej optymalnego wyboru i dokonuje go rozważnie, kierując się spokojem oraz szczegółowością.  W sytuacji wyboru przy kupnie produktu prawdopodobnie będzie dochodzić między wami do nieporozumień, ponieważ każde z was będzie oczekiwać, że partner podejmie decyzję tak jak Wy…

W przypadku zakupu np. telewizora ZAWODNIK określi, jaki ma być telewizor, przyjmie pewne kryterium wyboru i będzie się nim kierował niezależnie od innych opcji, przy czym BADACZ będzie wstrzymywać się od podjęcia decyzji, ponieważ nie przeczytał wszystkich opinii na forach internetowych, nie uwzględnił innego sprzętu, nie wziął jeszcze pod uwagę wszystkich parametrów, etc. Jak widać, w tej sytuacji nietrudno o kłótnię z powodu braku porozumienia, gdzie główną rolę odgrywa sposób myślenia.

Jedna osoba mogłaby dokonać zakupu z miejsca, druga musi przeanalizować czynniki, które wpłyną na zakup. Jedna strona denerwuje się, że druga wstrzymuje zakup, druga zaś jest sfrustrowana i posługuje się tekstem typu ,,jesteś w gorącej wodzie kąpany” i konflikt gotowy. Każda ze stron może mieć pretensje do drugiej, że w sposób niewłaściwy podejmuje decyzje.

Znajome?

Inny przykład: Jeśli Ty (kobieta) jesteś tzw. PARTNEREM a Twój wybranek jest tzw. ZAWODNIKIEM to dla Ciebie ważne jest okazywanie emocji, czytanie każdego najmniejszego gestu i analizowanie  słów. Bierzesz wszystkie komunikaty do siebie dosłownie, w przypadku gdy ZAWODNIK nie chcąc marnować czasu na granie w gierki, owijanie w bawełnę, lub dobieranie delikatnych słów i wyjaśnia, mówi wprost bez rozdrabniania, działa rzeczowo. Niestety nie zdaje sobie sprawy, że swoim zachowaniem może Cię zranić lub zdenerwować choć nie zamierzał, po prostu patrzył innymi kategoriami… I ponownie, konflikt gotowy.

Po doświadczeniach takich sytuacji możesz mieć wrażenie i czuć, że Twój mężczyzna nie jest dostatecznie czuły, nie kocha Cię, nie liczy się z Twoim zdaniem lub robi Ci na złość. On natomiast może mówić, że ciągle się go czepiasz, niepotrzebnie przeżywasz i błędnie odbierasz jego miny, które nie miały w zamiarze Ciebie urazić. Ty jednak starasz się dociekać, co było powodem zachowania, miny i roztrząsasz sytuacje zauważając grymas na jego twarzy, a przecież tak naprawdę mógł być to tylko efekt jego reakcji na sytuację. Kolejny konflikt gotowy.

Podobne sytuacje w związkach zachodzą na porządku dziennym, lecz to właśnie zrozumienie sposobu myślenia wydaje się kluczowe, aby do nich nie doprowadzać.

Wzajemne droczenie się i przypisywanie intencji wyjściowych partnera/rki biorąc pod uwagę swoje filtry oraz przyzwyczajenia, które biorą się tylko z naszych przekonań, powodują nieporozumienia rozpad związku. Podstawą dobrej relacji jest zrozumienie, że każdy z nas w indywidualny sposób myśli, w inny sposób podejmuje decyzje oraz  w inny sposób odbiera różnego rodzaju bodźce. Jeśli nauczymy się, że partner może robić to samo  w zupełnie inny sposób niż nasz, możemy dobrać komunikat, zwracać się w sposób jaki on/ona tego potrzebuje, aby być w stanie przekazać właśnie to, co mamy na myśli tak by druga strona odebrała przekaz zgodnie z naszą intencją.

Aby temu zaradzić najważniejsze są częste rozmowy  o wzajemnych potrzebach, o sposobie w jaki odbieramy partnera, dane miny, słowa, sytuacje oraz gesty. Jeśli jest coś co wam nie odpowiada, starajcie się wprost komunikować to w sposób w jaki  odebrałeś/łaś wiadomość by dać partnerowi/rce informację zwrotną jak dany komunikat na was wpłynął.  

Jeśli będziecie rozmawiać o swoich przekonaniach, potrzebach i w spokoju je komunikować, a zarazem będziecie akceptować fakt, że jesteście oddzielnymi niezależnymi jednostkami z odmiennym sposobem myślenia, da to większą swobodę oraz zrozumienie dla siebie nawzajem i swoich emocji.

Po rozmowach otwartych, w których dominował komunikat wprost, partner/ka jest w stanie zrozumieć, że dane zachowanie nie jest złośliwością lub chęcią walki, lecz według jego stylu myślenia jest naturalną reakcją bądź sposobem przekazu w konkretnej sytuacji.

Tylko otwartość i akceptacja świata drugiej strony, może być pierwszym krokiem do nawiązania dialogu oraz drogi, która będzie oparta na głębokich i szczerych relacjach. Utrwali ona związek, nada odpowiedniej intymności oraz poczucia, że partner/ka jednak Cię rozumie i uwzględnia Twoje największe potrzeby.

Jeśli ważna jest dla Ciebie dobra relacja oraz głębokie zrozumienie, polecamy zagłębić się nieco bardziej w tematykę sposobów myślenia — zapraszamy po większą dawkę wiedzy i informacji do nas na warsztaty w oparciu o metodologię FRIS®.

Powodzenia 😊


Opracowano na podstawie metodologii FRIS® (www.fris.pl).